Ultima Thule – navnet på den mytologiske øya, som ifølge gammel tro måtte være slutten på den kjente verden. I middelalderen ble dette navnet synonymt med begrepet «det ytterste nord» og omfattet de nordiske landene.

Ultima Thule er et firma  i Krakow (Polen), som siden 2005 år driver med undervisning i norsk og rekruttering av polsk bemanning i ulike jobber.

krakow

Som navnet tilsier er selskapets aktivitet særlig knyttet til de skandinaviske land, først og fremst til Norge. Firmaet søker etter polske arbeidere og ansatte innen forskjellige næringer og yrker, gir dem språkopplæring samt hjelper med å skaffe jobber der.

Vi underviser i norsk og rekrutterer til arbeid innen medisinsk-, bygg og anlegg-, industri-, transport-, kommunikasjon-, arkitekt og IT bransje.

Samarbeidet er direkte med forskjellige firmaer og vikarbyråer i Norge.

For tiden er vi i gang med rekruttering av polske elektrikere, sykepleiere, leger, tannleger, farmasøyter, fysioterapeuter, ingeniører, IT-menn, arkitekter samt bilmekanikere og bussjåfører for det norske arbeidsmarkedet.